Условия

Участници

В конкурса могат да участват всички, които кандидатстват за прием в професионално направление „Музикално и танцово изкуство“ – специалност „Хореография – Български народни танци“ и специалност „Хореография – Съвременен танцов театър“.

Изисквания за участие:

  • Изпълнение на критериите за дължина на танците и изискванията на програмите на отделните специалности.
  • Спазване на посочените срокове.
  • Заплатена такса за участие.

Такса за участие:
За участие в конкурса се заплаща такса, равностойна на таксата за полагане на кандидатстудентски изпит. Тя трябва да бъде платена минимум 3 работни дни преди качване на видео файла. Таксата се заплаща по банков път:

ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG20CECB979010A3494100 – в лева

В платежния документ се посочват:
Име, презиме, фамилия на кандидата, ЕГН и изрично се изписва “Такса за участие в онлайн конкурс – Хореография”.

Теми

Теми:

Кандидатите изготвят видео запис на два танца по избор от посочените по-долу предложения. Продължителността и на двата танца трябва да е до 3 минути.

Програма за кандидат-студенти с танцова практика в областта на българските народни танци - изпълнения на фолклорни танци от различни етнографски области

ТРАКИЯ: Право хоро, Чапраз, Ръченица, Трите пъти.
ШОПСКА ОБЛАСТ: За пояс, Граовско хоро, Четворно, Петрунино.
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ: Дайчово хоро, Пайдушко, Ганкино, Черкезко.
ДОБРУДЖА: Сборенка, Ръка, Опас, Ръченик.
ПИРИНСКА ОБЛАСТ: Игра на двамина, Тежкото, Малишевско хоро, Джангурица.

Литература:
1.Илиева, А. Теория и анализ на фолклорния танц. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, С., 2007
2.Григоров, Б. Кратка история на българската фолклорна хореография. С., 2008
3.Петров, Кр. Български народни танци. Славена, Варна, 2008
4.Стоянов, П. Анализ, музика, хореография. С., 2001
5.Папучиев, Н. Фолклор и национална култура. Кралица Маб, 2012
6.Колев, Н. Българска етногрефия (етнология). Габерофф, С., 2002

Програма за кандидат-студенти с танцова практика в областта на съвременния танц

Две солови изпълнения или изпълнения с партньор/ка на танци по избор от следните жанрове: класически модерни танци, вариететни танци, джаз танци, спортни и състезателни танци, градски танци (Street Dance, хип-хоп), contemporary dance.
Продължителност на танците: – от 1,5 до 3 минути.

Литература
1.Сагаев, Л. Книга за балета. Братя Сагаеви, С., 2006
2.Бикс, Р., Янева, А., Каракостова, Р., Ценова, М. Български музикален театър. Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, С., 2005
3.Луканов, П. История на танца и балета. изд. Дефекто, С., 2008
4.Кукушев, К. Ритъм и мелодия. Унив. изд. на ВСУ “Ч. Храбър”, Варна, 2007
5.Никифорова, Д. Танцов театър и танцови техники. Никифоров студио, С., 2011
6.Бурга, М. Техника на танца. изд. Кама, С., 2001